ny_banner

สีตีเส้นถนนสะท้อนแสง

  • สีสเปรย์สะท้อนแสงตีเส้นถนนแบบแห้งเร็ว

    สีสเปรย์สะท้อนแสงตีเส้นถนนแบบแห้งเร็ว

    สีสะท้อนแสงทำจากอะคริลิกเรซินเป็นวัสดุฐาน ผสมกับวัสดุสะท้อนแสงในสัดส่วนที่แน่นอนในตัวทำละลาย และเป็นสีสะท้อนแสงชนิดใหม่หลักการของการสะท้อนแสงคือการสะท้อนแสงที่ฉายรังสีกลับไปยังแนวสายตาของผู้คนผ่านเม็ดสะท้อนแสงเพื่อสร้างเอฟเฟกต์การสะท้อนแสงซึ่งจะชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลากลางคืน